Miljö

Kinda Busstrafik AB arbetar efter FR 2000 kvalitets och miljöcertifiering.

Kinda Busstrafik AB:s miljöpolicy är att:

  • Åka buss ska vara och uppfattas som det för miljön bästa sättet att resa.
  • Uppfylla miljökraven i lagen som berör företaget och verksamheten,samt arbeta för en ständig miljöförbättring.
  • Prioritera vid inköp av material,tjänster och varor ett så miljöanpassat material som möjligt.