Kvalité

Vår kvalitetspolicy och mål är att:

 Tillhandahålla rätt kvalitet till våra kunder.

Rätt kvalité åstadkommer vi när våra tjänster,vår service och vårt uppträdande stämmer helt överens med kundens förväntningar.

Punktlighet, prydliga förare och städad buss är självklarheter.

Vårt övergripande mål är att göra rätt från början och uppfylla fastställda resultatmål.